Atši Tšökji Drölma on tiibeti budismis Drikung Kagyu koolkonna dharma kaitsja. Atši on Drikungi koolkonna asutaja Jigten Sumgön’i vana-vanaema. Ta on esindatud ka Karma Kagyu koolkonna varjupaiga puul Atši Tšodron’ina. Nyingma tertön Tsasum Lingpa mainib teda oma eluloos kui dharmakaitsjat ja daakinit. Cakrasamvara Tantras leiduvas ennustuses on mainitud, et ”Karma daakinite pea jõuab Tidro koopasse Drikung’is. See on vadžrajogiini nirmanakaja manifestatsioon.”