Kyobpa Jigten Sumgön (kuju asub Lamayuru kloostris)

Drikung kagjü otsene õpetusliin pärineb Buddha Shakyamunilt ja Vajradharalt, mis jõudis Gampopani kolme liini kaudu: Vajradharalt Põhja-Indiast pärit suurele joogile Tilopale (988-1069 maj.) edasi antud esimeseks liiniks oli nn. Suurepärane Õnnistuste Teostuse liin. Tilopa pärandas selle Naropale (sün. 956 maj.), kes omakorda joogi Jetsun Marpale (sün.1000 maj.), Marpa Milarepale (sün. 1033) ja viimaselt Gampopale (sün. 1079 maj.). Tilopa pärand sai kuulsaks nimetuse all Naropa kuus joogat.
Teine Sügava Vaate liin sai alguse Buddha Shakyamunist, mille ta edastas Acarya Nagarjunale, siis Chanta Kirtile ja nii edasi, kuni liini jätkas Atisha ja edasi Gampopa. Acarya Nagarjuna andis kaks tantrat: Sangwa Dupa tantra (skt Guhasamaja) ja Denši tantra. Nende tantrate hulgas oli ka veel „Illusoorse keha“ praktika (skt Mayadeva) ja „Ülekande“ (skt Samkranti) praktika.
Kolmas liin on Ülima Praktika-Teostus, mille edastas Buddha Shakyamuni Manjushrile, tema omakorda Maitreyale, Maitreya Asangale ja nõnda Atishale, kes omakorda andis oma teadmised üle Gampopale.
Gampopa omandas õpetusi ja õnnistusi kolmelt liinilt.
Kõik need kolm õpetusliini andis Gampopa edasi Phagmodrupale. Nagu soove täitv puu, mis saab alguse ühest juurest, nii kasvasid kagjü tüvele erinevad koolkonna-harud koos põhjaliku meeleharjutuste süsteemiga ja liinilaamade õnnistustega. Drikung kagjü koolkond on üks neist harudest, mille pani alguse 852. aastal Isand Kyobpa Jigten Sumgön. Jigten Sumgön oli Phagmodrupa paljudest järgijatest üks lähedaseim ning omandas tema käest kõrgemaks vaimseks teostumiseks vajalikud õpetused, pühitsused ja õnnistused. Jigten Sumgöni peamine järgija oli Gurawa Tsultrim Dorje, kellest alates on kestnud otsene vaimne järjepidevus kuni tänapäeva trooni ehk liini hoidvate laamadeni: 36. Tema Pühadus Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche ja 37. Tema Pühadus Drikung Kyabgon Chutsang Rinpocheni. Isand Jigten Sumgön ennustas korduvalt, et „tulevikus kannavad minu õpetust edasi kaks Bodhisattvat, kes on nagu päike ja kuu, käsikäes kaastunde ja tarkusega“. Tema Pühadus Chetsang Rinpoche on nagu päike, kaastunde bodhisattva Avalokiteshvara kehastus ning Tema Pühadus Chutsang Rinpoche on nagu kuu, tarkuse bodhisattva Manjushri kehastus.   
   
 

 

 

 
  Ajalugu  
 
   
   
   
                      ©2008 Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus, All Rights Reserved